Tag: ליקוי חמה

פוטנציאל התיקון בליקוי הירח השבוע – מסר מאת מיכאל

השבוע אנו יוצרים צומת גדול יותר מאי פעם – היכנסו למסר של מיכאל והבינו את גודל המעמד – מה לעשות איך לחשוב ועוד

סדנת תיקון ליקוי חמה – יום רביעי 18.3.15 ב- 20:00

הרצאה ותיקון ליקוי השמש בתוכנו, ותיקון הזכרי והנקבי בתוכנו. זוהי צומת חשובה לאפשרות להגדלת האור בתוכנו !

דילוג לתוכן