"על גופי חשתי פעמים רבות את הטיפולים הייחודיים כ"כ שהשפעתם הייתה מרוממת ומעצימה גופנית ורוחנית". (ארהלה בן אריה)

ארהל'ה בן אריה

"משנת 1994 אני נעזר במיכאל כמטפל וכמדריך רוחני. בהחלט תקופה ממושכת שלאורכה חוויתי הבנתי ויישמתי דברים משמעותיים שהם חלק מהתפתחותי ועיצוב מי שאני היום. מתוך צפייה רבת שנים במיכאל אני מרגיש שמיכאל עצמו עשה ועושה דרך ארוכה של התפתחות. אולי משום כך הוא ממשיך להיות עבורי רלוונטי ומחדש. בכל מפגש איתו אני חווה ידע חדש שעובר דרכי ומצטרף לכלל חווית החיים שלי. באורח פלא אני  תמיד מוצא בדבריו נושאים משמעותיים לי לאותו זמן.

על גופי חשתי פעמים רבות את הטיפולים הייחודיים כ"כ שהשפעתם הייתה מרוממת ומעצימה גופנית ורוחנית. דרך מיכאל רכשתי כלים  שהוטמעו בדרך חשיבתי ותפיסתי את עצמי בעולם. כלים אלו השפיעו ומשפיעים על דרכי כאדם וכיוצר. מרשימה אותי מאוד הגישה הטוטאלית שלו לעצמו ולדרכו. האיש חיי את מי ומה שהוא מייצג  בפשטות רבה מבלי צורך למקם את עצמו כגורו סטרילי יודע כול. בעיני הוא אדם הפועל בכנות מתוך ולאור מגבלותיו ומשום כך הוא אוטנטי ואמין."

  אהרלה בן אריה, מושב צפרירים

(אמן, פסל – www.aarale.com)

Loading...
דילוג לתוכן