Tag: רוחניות בחיי היומיום

8 התודעות דרכן תרשו את החדש – מאמר בנמסטה

מיכאל אסדו מציג את התודעות החשובות ביותר שיעזרו לכם להרשות את החדש ולפתח קשר הדוק עם הרוח שלכם