Tag: הילינג

קורס ריפוי בשפת רוח – חוויה עוצמתית ושדרוג החיים

הזדמנות ללמוד ולחוות את השיטה העוצמתית ביותר של מיכאל . גם לעבור חוויה משדרגת ומטלטלת בעצמיכם וגם לרכוש טכניקה מדהימה.

סדנת בדיקת הצֶלם – יום שלישי, ליל הושענה רבה, בשעה 22:30

יום שלישי, 24.9, ליל הושענה רבה, בשעה 22:30 – סדנת בדיקת הצֶלם.