Category: סדנאות ואירועים

מיכאל מלמד את חוקי הבריאה – כלים רוחניים איך לממש את עצמינו, להיות בייעוד שלנו, להתכוונן לקו שלנו ולהתענג ולהיות אלופים בכל החומרים בחיינו, ואיך להתחבר למעיין הנעורים ברוח בגוף ובנפש. כי רוחניות זה לחיות את חיי החומר בעינוג ובשפע.
ישנם כמה סוגי סדנאות. להלן סוגי הסדנאות הקבועות:
 סדנת כלים רוחניים: הרצאה + כיוונון
כותרות "הסרט העכשווי" שכל אחד ואחד יוצר בחייו כפרט ושאנו יוצרים יחד בתת מודע הקולקטיבי.
הנושא הרוחני הבוער אותו עלינו לקדם עכשיו כדי להתקדם ולהיות יותר אנחנו, ולממש את ייעודנו, בעינוג בחיי היום יום החומריים.
כיוונון - בסוף כל הרצאה אנו עושים כיוונון (מדיטאציה) מונחה ע"י מיכאל, כדי להעמיק ולהפנים את ההתקדמות של הצומת ולתקן בתוכנו את הנושאים העכשוויים.

 סדנה טיפולית חווייתית:
מתחלקים לזוגות ומטפלים אחד בשני בהנחיית מיכאל.
זו חוויה מעצימה ומקדמת. חוויה מרוממת נפש וגוף.
גם הזדמנות לקבל טיפול בהנחיית מיכאל. וגם ניסיון בלהיות "כלי" ולטפל באדם אחר.
סדנאות אלו לעיתים גם מתחילות בהרצאה קצרה.

הסדנאות מוקלטות ונשלחות לכל המשתתפים כך שניתן להאזין להן שוב ושוב ולחדד את הנלמד ולעשות את הכיוונון כמה פעמים.

הסדנאות מיועדות לאנשים שהגיעו להכרה ולצורך להתעורר ולשנות את החוזה שלהם עם עצמם, מחוזה של שורד לחוזה של יוצר. לאנשים שהחליטו לא לפחד מהפחד ובמקום זה לפתח יכולת להשתמש בו ולהיות המורה שלו ולהתקדם לחיים של עינוג בכל ממדי הרוח והחומר!
--- עדכונים על סדנאות קרובות מתפרסמים כאן:

הרצאה – ממה אנו עשויים???

במוצ"ש, 1 ביוני , בשעה 20:00, תתקיים סדנה (הרצאה) בה מיכאל יעביר את המשך הידע המדהים על כך שאנו מורכבים מרוח ומודעות, ושהגוף הוא רק תוצאה של חיבור זה. בסדנה מיכאל ימשיך ויעמיק את הידע על ממה אנו עשויים, וכן ידבר על נושאים נוספים שעולים בתקופה זו, החשובים להתפתחות הרוחנית של כל אחד ואחת. זאת הסדנה …

המשיכו בקריאה

הרצאה לקראת ליקוי ירח וירח מלא

הערב, יום רביעי, 24.4.13, בשעה 20:00, תתקיים סדנה (הרצאה) לקראת ליקוי ירח וירח מלא (שיתרחשו מחר – יום חמישי, 25.4) ליקוי זה עוסק בכסף, זוגיות ודחף לחיים.  אתם וודאי מרגישים נושאים אלו בזמן האחרון.  מיכאל יעמיק הערב על נושאים אלו,  כמו כן נמשיך ונעסוק במהירות האור ובשדות (נושאים עליהם מיכאל מלמד ומרחיב מאז פסח)  ונקבל …

המשיכו בקריאה

הרצאה – השדה הראשוני ומהירות האור

הרצאה, מוצ"ש, 6 באפריל, בשעה 20:00 – השדה הראשוני, שדות האנרגיה שלנו ומהירות האור.

הרצאות ותיקון לקראת פסח – 22-23.3

הרצאות לקראת פסח ותיקון המחשבה הראשונית: 22.3 ב 14:00, שבת, 23.3 ב- 20:00.

הרצאות ירח מלא והמשך הידע על כסף – 22-23.2.13

הרצאות שישי, 22.2 ב 14:00, שבת, 23.2 ב- 20:00 – המשך הידע על כסף, וגם על ירח מלא בסופ"ש הקרוב.